زمینه‌های فعالیت

گرافیک

گرافیک و مباحث آن همیشه دارای اهمیت فراوانی در هر سازمان است زیرا زیبایی بصری هر چیز، اولین چیزی است که هر فرد به آن توجه می‌کند. در مجموعه، طراحان و تکنسین‌های گرافیک، طراحی‌های فوق العاده‌ای در سطوح مختلف انجام می‌دهند.

طراحی سایت

نوجوانان ما با تکیه بر شبکۀ منتورینگ مجموعه قادر به طراحی انواع سایت بوده‌اند و تاکنون سایت‌های زیادی را طراحی کرده‌اند.

دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی در شبکات اجتماعی و وبسایت، یکی از اصول اولیۀ بازاریابی بیزینس در حال حاضر است و با تمرکز بر روی فضاهای متنوع، باید برای پیشرفت در آن‌ها قدم برداشت.

بازاریابی فروش

ما با ارائۀ پلن بازاریابی و فروش برای استارت‌آپ های مختلف می‌توانیم آیندۀ فروش هر مجموعه را بسنجیم؛ تیم تحقیقات بازار ما با تمرکز بر روی زمینه‌های فعالیت بهترین موضوعات را در استراتژی خود قرار خوهند داد.