بلاگ

بهمن ماه در مجموعه ما

در تاریخ ۱۹بهمن ۱۴۰۰درحالی که نیمی از سال سپری شده اعضای مجموعه استارت آپ همچنان مشغول فعالیت هستند تا بتوانند در آخر سال به معرفی

روز موشنی ها

امروز اعضای موشن گرافیک در مجموعه ی استارت آپ لاندا حضور پیدا کردند و مشغول انجام کارهای موشن ،طراحی و ایده پردازی کارکتر بودند. برخی

استارت آپ لاندا

امروز نسبت به روزهای اخیر در مجموعه استارت آپ لاندا به شلوغی سپری شد شلوغی امروز به دلیل جذب نوجوانان فعال و حضور آنها در

۱۰ بهمن در مجموعه ما چه گذشت؟

امروز اعضای تیم استارت آپ لاندا مشغول فعالبت در راستای جذب نوجوانان فعال در زمینه های مختلف جهت رشد آن ها بودند. همچنین اعضای روابط

هفته آخر دی ماه

هفته آخر دی ماه؛ برنامه ریزی و استراتژی برای هدف انجام شد بچه ها در حال تحقیق هستند تا به بهترین نحو به هدف برسیم

هفته دوم دی ماه در Startup School

در طول هفته گذشته اعضا تیم Startup School مشغول بررسی شبکه های مجازی و وب سایت مجموعه بودند و این تیم در راستا ارتقا مجموعه