بهمن ماه در مجموعه ما

در تاریخ ۱۹بهمن ۱۴۰۰درحالی که نیمی از سال سپری شده اعضای مجموعه استارت آپ همچنان مشغول فعالیت هستند تا بتوانند در آخر سال به معرفی مجموعه ی استارت آپ و شناسایی این مجموعه به نوجوانان بپردازند. بچه های لوگو موشن که اخیرا کاراکتری طراحی کردند برای سیستماتیک (دیجیتالی) کردن طرح ، کاراکتر را به بچه […]

روز موشنی ها

امروز اعضای موشن گرافیک در مجموعه ی استارت آپ لاندا حضور پیدا کردند و مشغول انجام کارهای موشن ،طراحی و ایده پردازی کارکتر بودند. برخی دیگر از اعضای گروه نیز مشغول نوشتن سناریو برای بخش استارت آپ بودند، بچه های استراتژیست محتوا در حال پیدایش راه های ارتباط با مخاطبین اند و یکی از استراتژیست […]

استارت آپ لاندا

امروز نسبت به روزهای اخیر در مجموعه استارت آپ لاندا به شلوغی سپری شد شلوغی امروز به دلیل جذب نوجوانان فعال و حضور آنها در این مجموعه می باشد اکثر نوجوانان که قصد دارند با مجموعه استارت آپ لاندا همکاری کنند امروز در این مجموعه حضور پیدا کردند به این دلیل که با اعضای مجموعه […]

۱۰ بهمن در مجموعه ما چه گذشت؟

امروز اعضای تیم استارت آپ لاندا مشغول فعالبت در راستای جذب نوجوانان فعال در زمینه های مختلف جهت رشد آن ها بودند. همچنین اعضای روابط عمومی تیم به دنبال مراکز‌ی‌ برای تبادل ارتباطات در خصوص نوجوانان اند تا از طریق منتور های با تجربه و متخصص که قادر به رشد و توانایی نوجوانان اند بتوانند […]

هفته آخر دی ماه

هفته آخر دی ماه؛ برنامه ریزی و استراتژی برای هدف انجام شد بچه ها در حال تحقیق هستند تا به بهترین نحو به هدف برسیم این هفته، هفته شلوغی خواهد بود با قدرت به پیشوازش خواهیم رفت

هفته دوم دی ماه در Startup School

در طول هفته گذشته اعضا تیم Startup School مشغول بررسی شبکه های مجازی و وب سایت مجموعه بودند و این تیم در راستا ارتقا مجموعه همچنان در حال ایده پردازی هستند. همچنین مدیران مجموعه درگیر بروزرسانی چشم اندازها خود برای اهدافی والاتر بودند. در پایان هفته تمامی ایده ها دریافت و هفته آینده بررسی خواهد […]

یلدا در Landa Startup School

شب یلداست، شبی که در آن عشق و محبت را به یکدیگر ابراز می‌کنیم. در کنار هم دقایقی را به شادی می‌گذرانیم؛ شبی که نگاه‌های زیبای عزیزان در دلمان می‌نشیند…