اعتبارسنجی استارت آپ

ما سرمایه لازم جهت راه اندازی کسب و کار و استارت آپ ها نوجوانان را فراهم می سازیم.