افتتاحیه مدرسه استارت آپ لاندا

آیین افتتاحیه مدرسه استارت آپ لاندا در سال ۲۰۲۱ در دفتر جدید ایران برگزار گردید. در این جلسه مدیران و موسسین هلدینگ لاندا به گفت و گو با اعضای تیم پرداختند و به اهمیت کار تیمی، تلاش و کوشش اشاره کردند. این جشن با حضور افتخاری جناب آقای دکتر لاجوردی برگزار شد.

بازدید مدرسه استارت آپ از بیمارستان اطفال اصفهان

بازدید مدیران و اعضای تیم طراحی مدرسه استارت آپ لاندا از بیمارستان امام حسین اصفهان در حضور جناب دکتر معمارزاده مدیریت این بیمارستان صورت گرفت. این بازدید به منظور طراحی و نقاشی بر روی دیوارهای بخش های این بیمارستان انجام شد.