روز موشنی ها

امروز اعضای موشن گرافیک در مجموعه ی استارت آپ لاندا حضور پیدا کردند و مشغول انجام کارهای موشن ،طراحی و ایده پردازی کارکتر بودند. برخی دیگر از اعضای گروه نیز مشغول نوشتن سناریو برای بخش استارت آپ بودند، بچه های استراتژیست محتوا در حال پیدایش راه های ارتباط با مخاطبین اند و یکی از استراتژیست […]

بازدید مدرسه استارت آپ از بیمارستان اطفال اصفهان

بازدید مدیران و اعضای تیم طراحی مدرسه استارت آپ لاندا از بیمارستان امام حسین اصفهان در حضور جناب دکتر معمارزاده مدیریت این بیمارستان صورت گرفت. این بازدید به منظور طراحی و نقاشی بر روی دیوارهای بخش های این بیمارستان انجام شد.