هفته دوم دی ماه در Startup School

در طول هفته گذشته اعضا تیم Startup School مشغول بررسی شبکه های مجازی و وب سایت مجموعه بودند و این تیم در راستا ارتقا مجموعه همچنان در حال ایده پردازی هستند. همچنین مدیران مجموعه درگیر بروزرسانی چشم اندازها خود برای اهدافی والاتر بودند. در پایان هفته تمامی ایده ها دریافت و هفته آینده بررسی خواهد […]

بازدید مدرسه استارت آپ از بیمارستان اطفال اصفهان

بازدید مدیران و اعضای تیم طراحی مدرسه استارت آپ لاندا از بیمارستان امام حسین اصفهان در حضور جناب دکتر معمارزاده مدیریت این بیمارستان صورت گرفت. این بازدید به منظور طراحی و نقاشی بر روی دیوارهای بخش های این بیمارستان انجام شد.

رویداد جایزه سال هوشمندسازی

به نقل از خبر گزاری مهر جایزه سال هوشمندسازی با شعار «ایده های نو برای معضلات قدیمی» و با هدف انتخاب ایده های نوآورانه و استارت آپی برگزار می‌شود و از استارت آپ ها و دارندگان ایده های نوآورانه با محورهای موردنظر دعوت شده تا در این رویداد شرکت کنند. این رویداد به دنبال بسترسازی […]