استارت آپ لاندا

امروز نسبت به روزهای اخیر در مجموعه استارت آپ لاندا به شلوغی سپری شد شلوغی امروز به دلیل جذب نوجوانان فعال و حضور آنها در این مجموعه می باشد اکثر نوجوانان که قصد دارند با مجموعه استارت آپ لاندا همکاری کنند امروز در این مجموعه حضور پیدا کردند به این دلیل که با اعضای مجموعه […]