روز موشنی ها

امروز اعضای موشن گرافیک در مجموعه ی استارت آپ لاندا حضور پیدا کردند و مشغول انجام کارهای موشن ،طراحی و ایده پردازی کارکتر بودند. برخی دیگر از اعضای گروه نیز مشغول نوشتن سناریو برای بخش استارت آپ بودند، بچه های استراتژیست محتوا در حال پیدایش راه های ارتباط با مخاطبین اند و یکی از استراتژیست […]