هفته دوم دی ماه در Startup School

در طول هفته گذشته اعضا تیم Startup School مشغول بررسی شبکه های مجازی و وب سایت مجموعه بودند و این تیم در راستا ارتقا مجموعه همچنان در حال ایده پردازی هستند. همچنین مدیران مجموعه درگیر بروزرسانی چشم اندازها خود برای اهدافی والاتر بودند. در پایان هفته تمامی ایده ها دریافت و هفته آینده بررسی خواهد […]

یلدا در Landa Startup School

شب یلداست، شبی که در آن عشق و محبت را به یکدیگر ابراز می‌کنیم. در کنار هم دقایقی را به شادی می‌گذرانیم؛ شبی که نگاه‌های زیبای عزیزان در دلمان می‌نشیند…