پویا هستم

با حضور در دوره ی تخصصی ، طراحی و اجرای سیستم های فتوولتاییک (انرژی خورشیدی) را فرا گرفته ام  و اکنون جوانترین طراح و مجری این سیستم ها در ایران می باشم، همواره بدنبال افزایش توانایی های خود بوده ام .