محمد امین هستم؛

دانشجوی رشته کامپیوتر، در ابتدای ورود به مجموعه طراحی سایت و وردپرس را یاد گرفتم که در همین راستا بتوانم پیشرفت کنم و در دیگر زمینه ها هم توانمند بشم و به موفقیت دست پیدا کنم.