لیانا هستم

از سن کم در عرصه ی هنر حضور پیدا کردم.

علاقه مند به رشته ی طراحی گرافیک هستم. زیبایی دنیا را از دیدگاه متفاوت علم گرافیک و تصویر برانداز می کنم. قصد دارم با نوآوری های موجود، تمام دنیا را با این چشم انداز آشنا کنم.

در نهایت برای رسیدن به اهداف و رویاهایم تلاش می کنم و به مسیری که در آن قرار گرفته ام، ایمان دارم.