پویا هستم

در حال حاضر دانشجوی رشته ی مدیریت بازرگانی هستم و در بخش روابط عمومی و ERP استارت آپ اسکول فعالیت دارم.

برای دستیابی به رویاهایم وارد این مجموعه شدم ،شما هم می توانید برای رسیدن به خواسته ها و رویاهایتان به استارت آپ اسکول بپیوندید.