سهیل هستم؛

دانشجوی رشته ی انیمیشن و عضو گروه تدوین و موشن گرافیک مجموعه؛
چند سالی هست که در این زمینه مشغول به فعالیت و یادگیری می باشم و برای پیشرفت و نزدیک شدن به اهدافم، همکاری خودم را با این مجموعه آغاز کردم.