اعتبارسنجی ایده

در صورت پذیرش طرح شما در مرکز شتابدهی Landa Startup School می توانید از خدمات زیر بهره مند شوید.

 • منتورینگ
 • ثبت اختراع
 • تولید MVP
 • بیزینس پلن
 • پیچ دک
 • فضای کار اشتراکی
 • برنامه توانمندسازی
 • تامین مالی اولیه
 • آشنایی با افراد مناسب
 • تبادل تجربه
 • برگزاری رویداد پرزنت استارت آپ
 • تامین منابع انسانی
 • ایده پردازی و توسعه ایده
 • طراحی وبسایت
 • تحقیق و‌ توسعه
 • تحقیقات بازار
 • انواع فایل های مجاز : rar, pdf.